10421874_10152455808818430_1939303125_o
BeskrivningResultatMedelAvvikelse
Nyfikenhet/Orädsla3,03,2-0,2
Aggressivitet2,02,00,0
Socialitet4,03,40,6
Jaktintresse2,82,20,6
Lekfullhet2,42,8-0,4

Beskrivningsprotokoll MH

Prov: Mentalbeskrivning Plats: Östervåla Provdatum: 2012-04-07 Beskrivare: Juhani Lanninen.  Provålder: 22månader
Kod12345
1aAvvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.Undviker kontakt genom att dra sig undan.Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1bFöljer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid. Alt. provas inte i detta momentFöljer med motvilligt.Följer med, men är inte engagerad i testledaren.Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1cAvvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.Accepterar hantering.Accepterar, svarar med kontaktbeteende.Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2aLeker inte.Leker inte, men visar intresse.Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt.Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2bGriper inte.Griper inte, nosar bara på föremålet.Griper tveksamt eller med framtänderna.Griper direkt med hela munnen.Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2cGriper inte.Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.
3a2Startar inte.Startar, men avbryter.Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. (1G)Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.  (2g)Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b2Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.Griper direkt, släpper.Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter handVäxlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5aEngageras inte av figuranten.Kontroll, avbrott förekommer.Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5bVisar inga hotbeteenden. 1/1,6Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.Visar flera hotbeteenden under momentets första del.Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5cGår inte fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen.Går fram till den dolda men talande figuranten.Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5dVisar inget intresse.Leker inte, men visar intresse.Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5eVisar inget intresse.Blir aktiv men avbryter.Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6aStannar inte eller kort stopp.Hukar sig och stannar.Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Flyr högst 5 meter.Flyr mer än 5 meter.
6bVisar inga hotbeteenden.Visar enstaka hotbeteenden.Visar flera hotbeteenden under längre tid.Visar flera hotbeteenden och någon attack.Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6cGår fram efter det att overallen lagts ner./går inte fram inom tid. Alt. går inte fram.Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.Går fram till overallen när föraren står bredvid.Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.Går fram till overallen utan hjälp.
6dIngen tempoförändring eller undanmanöver.Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.Går fram till overallen när föraren står bredvid.Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.Går fram till overallen utan hjälp.
6eVisar inget intresse.Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälleStannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7aStannar inte eller kort stopp.Hukar sig och stannar.Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Flyr högst 5 meter.Flyr mer än 5 meter.
7bGår inte fram.Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.Går fram till skramlet när föraren står bredvid.Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.Går fram till skramlet utan hjälp
7cIngen tempoförändring eller undanmanöver.Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7dVisar inget intresse.Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8aVisar inga hotbeteenden.Visar enstaka hotbeteenden.Visar flera hotbeteenden under längre tid.Visar flera hotbeteenden och någon attack.Visar hotbeteenden och flera attacker.
8bEnstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inteTittar mot spökena då och då.Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan .Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8cUppehåller sig framför eller bredvid föraren.Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8dGår framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.Går fram till fig. när föraren står bredvid.Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.Går fram till fig. utan hjälp.
8eAvvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.Besvarar kontakten från figuranten.Tar själv kontakt med figuranten. 4/3,1Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9aLeker inte.Leker inte, men visar intresse.Startar långsamt, blir aktiv, leker.Startar snabbt, leker aktivt. .Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9bGriper inte.Griper inte, nosar bara på föremålet.Griper tveksamt eller med framtänderna.Griper direkt med hela munnen.Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet.Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet.Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.